Van kitz, gioăng kim loại, bẫy hơi phao, dây tết chèn, nhựa peek