1. Vài nét về lịch tháng 8/2020

Lịch tháng 8/2020 được nhiều người quan tâm. Tháng 8/2020 có 30 ngày. Ngày đầu tiên của tháng bắt đầu vào thứ 7 ứng với ngày 12/6 âm và kết thúc vào chủ nhật ứng với ngày 12/7 dương. Như vậy, lịch tháng 8 dương năm nay ứng với nửa tháng 6 và nửa tháng 7 âm.

Xem lịch tháng 8 giúp bạn chủ động được công việc
Xem lịch tháng 8 giúp bạn chủ động được công việc tốt nhất

2. Xem ngày tốt xấu trong tháng 8/2020

2.1. Ngày tốt theo lịch tháng 8/2020

Ngày 4/8/2020

Ngày 4/8/2020 ứng với ngày 15/6/2020, rơi vào thứ ba, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày kỷ mão, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Ngày này lam việc gì cũng tốt. Nhưng tốt nhất là cưới gả, xây cất, khởi tạo, gặt lúa, tháo nước, khai trương, chôn cất…
 • Việc kiêng kỵ: Tranh chấp, kiện tung, đi thuyền, đóng giường…

Ngày 6/8/2020

Ngày 6/8/2020 ứng với ngày 17/6/2020, rơi vào thứ năm, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày tân tỵ, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Xuất hành, khởi tạo, động thổ, làm nội thất, lắp đặt  máy móc, tháo nước, mở thông sông ngòi, tu sửa cây cối
 • Việc kiêng kỵ: Chôn cất
Ngày tốt để động thổ đất đai xây dựng
Ngày tốt để động thổ đất đai xây dựng

Ngày 11/8/2020

Ngày 11/8/2020 ứng với ngày 22/6/2020, rơi vào thứ ba, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày bính tuất, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Xuất hành, cho vay, mua hàng, thu nợ, đi đường thủy làm xưởng, lắp đặt máy…
 • Việc kiêng kỵ: Đơn từ, kiện tụng, lên quan nhận chức

Ngày 12/8/2020

Ngày 12/8/2020 ứng với ngày 23/6/2020, rơi vào thứ tư, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày bính tuất, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: An táng, nhập kho, sửa chữa làm tàu, làm cửa, khai trương, xây bờ kè, lắp đất…
 • Việc kiêng kỵ: Thừa kế, phong chức, đào giếng, xả nước, đào hồ, lắp đặt mới nội thất
Nên làm việc quan trọng vào những ngày tốt trong tháng
Nên làm việc quan trọng vào những ngày tốt trong tháng

Ngày 16/8/2020

Ngày 16/8/2020 ứng với ngày 27/6/2020, rơi vào chủ nhật, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày tân mão, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: An táng, nhập kho, sửa chữa làm tàu, làm cửa, khai trương, xây bờ kè, lắp đất…
 • Việc kiêng kỵ: Thừa kế, phong chức, đào giếng, xả nước, đào hồ, lắp đặt mới nội thất

Ngày 18/8/2020

Ngày 18/8/2020 ứng với ngày 29/6/2020, rơi vào thứ 3, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày quý tỵ, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc kiêng kỵ: Động thổ, khám chữa bệnh, vào làm hành chính, mưu sự khuất tất

Ngày 20/8/2020

Ngày 16/8/2020 ứng với ngày 2/7/2020, rơi vào thứ năm, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày ất mùi, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: An táng, làm cửa, làm cầu, xây đắp tường, trị bệnh, tu sửa cây cối…
 • Việc kiêng kỵ: Thừa kế chức tước hay sự nghiệp, nhập học, lên quan nhận chức…
Ngày tốt để bạn đi khám chữa bệnh
Ngày tốt để bạn đi khám chữa bệnh

Ngày 25/8/2020

Ngày 25/8/2020 ứng với ngày 7/7/2020, rơi vào thứ ba, là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày canh tí, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: San nền, đắp nền, lắp đặt máy móc, làm tàu thuyền, khởi công làm lò, xưởng…
 • Việc kiêng kỵ: Mua nuôi thêm vật nuôi

Ngày 26/8/2020

Ngày 26/8/2020 ứng với ngày 8/7/2020, rơi vào thứ tư là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày canh tí, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Giao dịch, lập khế ước, đi săn bắt, cầu thầy chữa bệnh, động thổ san nền
 • Việc kiêng kỵ: Xây đắp nền tường
Những ngày xấu bạn nên tránh làm việc lớn
Những ngày xấu bạn nên tránh làm việc lớn

Ngày 30/8/2020

Ngày 30/8/2020 ứng với ngày 12/7/2020, rơi vào thứ tư là ngày tốt trong tháng 8.

 • Ngày ất tị tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Chăn nuôi, nông nghiệp, đi săn bắt, cấy gặt lúa
 • Việc kiêng kỵ: Động thổ, khám chữa bệnh, vào làm hành chính, mưa sự khuất tất, san nền đắp nền

2.2. Ngày xấu lịch tháng 8/2020

Ngày 2/8/2020

Ngày 2/8/2020 ứng với ngày 13/6/2020, rơi vào chủ nhật là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày đinh sửu tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Chữa bệnh, bốc thuốc, uống thuốc
 • Việc kiêng kỵ: Cho vay, nhập học, cầu thân, động thổ, đóng mới nội thất, san nền đắp nền
lịch tháng 8 - Ngày này không nên cho vay mượn tiền
Ngày này không nên cho vay mượn tiền

Ngày 5/8/2020

Ngày 2/8/2020 ứng với ngày 16/6/2020, rơi vào chủ nhật là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày canh thìn tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Chăn nuôi, nông nghiệp, cấy lúa gặt lúa, tu sửa cây cối, đi săn bắt
 • Việc kiêng kỵ: Động thổ, khám chữa bệnh, vào làm hành chính, san nền đắp nền…

Ngày 8/8/2020

Ngày 8/8/2020 ứng với ngày 19/6/2020, rơi vào thứ 7, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày quý mùi, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Sinh con, xuất hành
 • Việc kiêng kỵ: Động đất san nền, vào làm hành chính, mở kho vựa, làm nội thất, dâng nộp đơn từ

Ngày 10/8/2020

Ngày 10/8/2020 ứng với ngày 21/6/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày ất dậu, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Bốc thuốc, xả tang, khám chữa bệnh, khởi công làm lò xưởng, bốc thuốc, động đất.
 • Việc kiêng kỵ: Khám chữa bệnh, trẻ nếu sinh ngày này sẽ khó nuôi nên làm âm đức cho trẻ
Vật phong thủy mang lại may mắn cho gia chủ
Vật phong thủy mang lại may mắn cho gia chủ

Ngày 14/8/2020

Ngày 14/8/2020 ứng với ngày 25/6/2020, rơi vào thứ 6, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày kỷ sửu, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Giao dịch, động thổ san nền, lập khế ước, cầu thầy chữa bệnh
 • Việc kiêng kỵ: Xây đắp nền nhà hoặc tường nhà

Ngày 17/8/2020

Ngày 17/8/2020 ứng với ngày 28/6/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày kỷ sửu, tháng quý mùi
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Giao dịch, lập khế ước, mua hàng, bán hàng, thu nợ, cho vay, động thổ, làm cửa, an táng, cưới gả, kết hôn, khai trương tàu thuyền
 • Việc kiêng kỵ: Tranh chấp, kiện tụng

Ngày 19/8/2020

Ngày 19/8/2020 ứng với ngày 1/7/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày giáp ngọ, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Xuất hành, khởi tạo, đi tàu thuyền, san nền đắp nền, động thổi, lắp đặt máy móc, nhập học
 • Việc kiêng kỵ: Chôn cất
lịch tháng 8 - Những người làm kinh doanh nên chú ý đến ngày tháng
Những người làm kinh doanh nên chú ý đến ngày tháng

Ngày 22/8/2020

Ngày 22/8/2020 ứng với ngày 4/7/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày đinh dậu, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Động đất, bốc thuốc, cầu thầy chữa bệnh bằng cách châm cứu, san lấp đất nền
 • Việc kiêng kỵ: Khám chữa bệnh…

Ngày 24/8/2020

Ngày 24/8/2020 ứng với ngày 8/7/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày kỷ hợi, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Nhập kho, làm cửa, sửa chữa làm tàu, khai trương, an táng…
 • Việc kiêng kỵ: Thừa kế, phong chức, lắp đặt nội thất

Ngày 28/8/2020

Ngày 24/8/2020 ứng với ngày 10/7/2020, rơi vào thứ 6, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày quý mão, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Khởi công công xưởng, đi săn bắt, làm nội thất
 • Việc kiêng kỵ: Đi đường thủy

Ngày 31/8/2020

Ngày 31/8/2020 ứng với ngày 1037/2020, rơi vào thứ 2, là ngày xấu trong tháng 8.

 • Ngày bính ngọ, tháng giáp thân
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Xây cất nhàm cưới gả, chôn cất, làm thủy lợi
 • Việc kiêng kỵ: Phong chức, thừa kế, lắp đặt nội thất mới
Thuyết phong thủy ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta
Thuyết phong thủy ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta

Lịch tháng 8 cụ thể cho những ai đang cần thông tin ngày tháng để sắp xếp công việc. Hy vọng rằng những chia sẻ trên từ Place.vn có thể giúp được bạn.