1. Vài nét về lịch tháng 9/2020

Lịch tháng 9/2020 âm dương cung cấp mới nhất dành cho bạn. Tháng 9 này là tháng có rất nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm. Ngày đầu tiên của tháng bắt đầu từ thứ ba, ứng với ngày 14/7 âm lịch. Và ngày cuối cùng của tháng 30/9 kết thúc vào thứ 4, ứng với 14/8 âm lịch. Như vậy tháng 9 dương năm nay ứng với nửa tháng 7 và nửa tháng 8 âm lịch.

lịch tháng 9 /2020
Lịch tháng 9/2020 có nhiều điều đáng chú ý

2. Ngày tốt, xấu trong tháng 9/2020

Xem ngày tốt xấu trong tháng không phải là việc làm mê tín mà ngược lại nó còn là thói quen tốt. Với những người làm kinh doanh hay gia đình có sự kiện đặc biệt như cưới hỏi, đổ móng, cất nhà…thì việc xem ngày tốt xấu rất có ý nghĩa.

2.1. Ngày tốt trong lịch tháng 9/2020

Ngày 1/9/2020

 • Ngày 1/9 dương lịch ứng với ngày 14/7 âm lịch, rơi vào thứ ba.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Mọi sự đều tốt
 • Kiêng cữ: Đi thuyền, sắm mới, đóng giường

Ngày 6/9/2020

 • Ngày 6/9 dương lịch ứng với ngày 19/7 âm lịch, rơi vào chủ nhật.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Kiêng cữ: Cất nhà cửa, cưới hỏi, tháo nước
lịch tháng 9 - Xem ngày tốt xấu giúp công việc của bạn thuận lợi
Xem ngày tốt xấu giúp công việc của bạn thuận lợi

Ngày 7/9/2020

 • Ngày 7/9 dương lịch ứng với ngày 20/7 âm lịch, rơi vào thứ 2.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Chôn cất, lót giường
 • Kiêng cữ: Dựng nhà, đi thuyền, tháo nước, trổ cửa…

Ngày 7/9/2020

 • Ngày 11/9 dương lịch ứng với ngày 24/7 âm lịch, rơi vào thứ 6.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Khởi công rất tốt, cưới giả, dựng cửa, cất lầu, dựng cột, tháo nước đều tốt
 • Kiêng cữ: Đóng giường, lót giường, đi thuyền

Ngày 13/9/2020

 • Ngày 13/9 dương lịch ứng với ngày 26/7 âm lịch, rơi vào chủ nhật.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Dựng nhà cửa, cất lầu, khởi công xây dựng
 • Kiêng cữ: Chôn cất, khai trương, cưới gả
Khởi công xây dựng trong ngày này rất tốt
Khởi công xây dựng trong ngày này rất tốt

Ngày 20/9/2020

 • Ngày 20/9 dương lịch ứng với ngày 4/8 âm lịch, rơi vào chủ nhật.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
 • Việc nên làm: Mở thông dường nước, đào giếng vét mương, xâu cất, dựng cửa, nhập học, nhận chức
 • Kiêng cữ: Chôn cất, tu sửa mộ phần. làm sanh thần…

Ngày 21/9/2020

 • Ngày 21/9 dương lịch ứng với ngày 5/8 âm lịch, rơi vào thứ 2.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Khởi công xâu dựng, cưới gả, chôn cất, làm thủy lợi, xây cất nhà, dựng cửa…
 • Kiêng cữ: Sửa thuyền, làm thuyền, hạ thủy thuyền

Ngày 27/9/2020

 • Ngày 27/9 dương lịch ứng với ngày 11/8 âm lịch, rơi vào chủ nhật.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Khởi công tạo tác, xuất hành, cưới gả, chôn cất, mưu sự, đi thuyền, mua bán
 • Kiêng cữ: Không kiêng cữ việc gì
lịch tháng 9 - Ngày đẹp để tổ chức cưới hỏi
Ngày đẹp để tổ chức cưới hỏi

2.2. Ngày xấu lịch tháng 9/2020

Ngày 3/9/2020

 • Ngày 3/9 dương lịch ứng với ngày 16/7 âm lịch, rơi vào thứ 5.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Xây đắp, sửa chữa mộ phần, thủy lợi, kinh doanh
 • Kiêng cữ: Đi thuyền

Ngày 5/9/2020

 • Ngày 3/9 dương lịch ứng với ngày 18/7 âm lịch, rơi vào thứ 7.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: May áo, kết màn
 • Kiêng cữ: Khởi công tạo tác, tháo nước, kiện cáo, chôn cất…

Ngày 9/9/2020

 • Ngày 9/9 dương lịch ứng với ngày 22/7 âm lịch, rơi vào thứ 7.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Khai trương, xuất hành, cưới gả…
 • Kiêng cữ: Không kiêng việc gì
lịch tháng 9 - Ngày tốt nên làm việc lớn và ngược lại
Ngày tốt nên làm việc lớn và ngược lại

Ngày 12/9/2020

 • Ngày 12/9 dương lịch ứng với ngày 25/7 âm lịch, rơi vào thứ 6.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Chôn cất, cưới giả, đào ao giếng, thủy lợi
 • Kiêng cữ: Mua sắm, đi thuyền, lót giường, đóng giường

Ngày 15/9/2020

 • Ngày 15/9 dương lịch ứng với ngày 28/7 âm lịch, rơi vào thứ 3.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59)
 • Việc nên làm: Không việc gì tốt
 • Kiêng cữ: Chôn cất, làm sanh phần, đóng thọ đường

Ngày 17/9/2020

 • Ngày 17/9 dương lịch ứng với ngày 1/8 âm lịch, rơi vào thứ 5.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Đào giếng vét mương, di thuyền, mở thông dường nước
 • Kiêng cữ: Tu bổ mộ phần, chôn cất, đóng thọ đường, làm sanh thần.
lịch tháng 9 - Những sự kiện quan trọng nên tổ chức tránh ngày xấu
Lễ khai trương nên chọn ngày tốt để tiến hành

Ngày 19/9/2020

 • Ngày 19/9 dương lịch ứng với ngày 3/8 âm lịch, rơi vào thứ 7.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Không việc gì tốt
 • Kiêng cữ: Khởi công tôn tạo đều bất lợi, chôn cất, trổ tháo nước, đào ao, xây đắp, dựng nhà dựng cửa

Ngày 23/9/2020

 • Ngày 23/9 dương lịch ứng với ngày 7/8 âm lịch, rơi vào thứ 4.
 • Giờ hoàng đạo: Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm: Chôn cấy, xây cất nhà, cưới gả, dựng phòng
 • Kiêng cữ: Đi thuyền

Ngày 26/9/2020

 • Ngày 26/9 dương lịch ứng với ngày 10/8 âm lịch, rơi vào thứ 4.
 • Giờ hoàng đạo: Tí (23:00-0:59) ; Sửu (1:00-2:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Tuất (19:00-20:59)
 • Việc nên làm: Không làm chuyện gì tốt
 • Kiêng cữ: Chôn cất, khởi công xây dựng, xuất hành, cưới gả, đi đường thủy
Ngày tốt trong tháng thích hợp làm việc lớn
Ngày tốt trong tháng thích hợp làm việc lớn

Ngày 29/9/2020

 • Ngày 29/9 dương lịch ứng với ngày 12/8 âm lịch, rơi vào thứ 3.
 • Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59) ; Thìn (7:00-8:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Dậu (17:00-18:59) ; Hợi (21:00-22:59)
 • Việc nên làm:  Không việc gì tốt
 • Kiêng cữ” Cưới gả, xây cất, đóng giường, tranh tụng, chôn cất

3. Ngày lễ quan trọng trong tháng 9

Ngày lễ dương lịch tháng 9

Ngày 2/9

Ngày 2/9 là ngày quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là ngày lễ lớn đối với toàn dân tộc. Đây là ngày nghỉ lễ hằng năm của học sinh sinh viên, công nhân viên chức và người lao động cả nước. Rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa được tổ chức vào ngày này

Đất nước rợp bóng cờ vào ngày quốc khánh
Đất nước rợp bóng cờ vào ngày quốc khánh

Ngày 5/9

Ngày 5/9 hằng năm là ngày khai giảng năm học mới của học sinh cả nước. Đây là ngày có ý nghĩa đặc biệt trang trọng không chỉ với học sinh, giáo viên, nhà trường mà cả đất nước cũng hòa chung không khí vui mừng này.

Ngày khai giảng có ý nghĩa quan trọng
Ngày khai giảng có ý nghĩa quan trọng trong quãng thời gian học sinh

Ngày lễ âm lịch tháng 9

Ngày 15/7

Ngày 15/7 là đại lễ vu lan báo hiếu. Đây là dịp đặc biệt quan trọng trong năm của các tín đồ Phật giáo gắn với sự tích về Mục Liên. Các sự kiện được tổ chức tại chùa trong không khí trang nghiêm và xúc động nhắc nhở các thế hệ con cháu phải nhớ ơn công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà mình.

Ngày lễ vu lan báo hiếu diễn ra trang nghiêm và cảm động
Ngày lễ vu lan báo hiếu diễn ra trang nghiêm và cảm động

Bên cạnh đó, ngày rằm tháng 7 cũng là ngày rằm lớn nhất trong năm. Theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch hằng năm là tháng “cô hồn”, “mở cửa mả”. Và ngày 15/7 âm lịch là ngày “xá tội vong nhân”, Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan để ma quỷ về dương gian. Chính vì vậy mà ngày này nhiều nơi tổ chức các lễ cúng lớn cho những chúng sinh không nhà cửa, tránh ma quỷ quấy nhiễu. Một số việc bạn không nên làm trong tháng 7 này đó là:

 • Người yếu bóng vía, trẻ nhỏ không đi đêm
 • Không phơi quần áo bên ngoài vào ban đêm
 • Không gọi tên nhau trên đường vắng
 • Không nhặt tiền vãi trên đường
 • Không ăn vụng đồ cúng bái
 • Không cúng chúng sinh trong nhà mà phải cúng bên ngoài, ở các đình chùa

Theo dõi lịch là một thói quen tốt. Trong tháng 9 này có nhiều sự kiện quan trọng. Nếu bạn muốn đi du lịch, xuất  hành cũng nên quan sát lịch sẽ tốt hơn.