Những câu nói hay về lời hứa trong tình yêu

Những câu nói hay về lời hứa trong tình yêu “thô nhưng thật”

Những câu nói hay về lời hứa trong tình yêu có thể khiến bạn có niềm tin và hy vọng. Tuy nhiên một số câu nói "thô nhưng thật" nó giúp bạn nhận ra bản chất của những câu hứa chỉ là "gió bay", chót lưỡi đầu môi. Khi bạn chọn đúng người lời hứa sẽ thành sự thật. Nhưng khi chọn sai, lời hứa sẽ trở thành nỗi đau, vết thương day dứt khó chữa lành. Dưới đây cùng tham khảo các câu nói hay về lời trong tình yêu nhé!