1. Lịch tháng 3/2020

Lịch tháng 3/2020 sẽ có 31 ngày. Cùng xem lịch tháng 3 để sắp xếp lịch trình phù hợp nhé!

Lịch tháng 3/2020
Lịch tháng 3/2020

2. Xem ngày tốt/xấu tháng 3/2020

Việc xem ngày tốt hay xấu trong tháng không phải là bắt buộc nhưng cũng rất cần thiết. Không nên đặt nặng vấn đề mê tín dị đoan ở đây vì xem ngày phần nào đó sẽ giúp bạn an tâm hơn.

2.1 Ngày tốt tháng 3

2.1.1 Lịch tháng 3/2020 ngày 01/03 – ngày 8/2 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59). Đây được xem là một ngày tốt trong tháng 3.

Việc nên làm: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, ký kết, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng. Việc không nên là đào đất, xây dựng.

Ngày đầu tháng 3 là một ngày tốt trong tháng
Ngày đầu tháng 3 là một ngày tốt trong tháng

2.1.2 Lịch tháng 3/2020 ngày 05/03 – ngày 12/2 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo Dần (3:00-4:59) , Mão (5:00-6:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Thân (15:00-16:59) , Tuất (19:00-20:59) , Hợi (21:00-22:59). Ngày 5/3/2020 được xem là một ngày đại an, rất thuận lợi cho nhiều việc trong cuộc sống.

2.1.3 Ngày 07/03 dương lịch – ngày 14/2 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59) ; Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Ngọ (11:00-12:59) ; Mùi (13:00-14:59) ; Dậu (17:00-18:59). Ngày 7/3 nhầm ngày 14/2 âm lịch cũng là một ngày tốt. Ngày này đặc biệt thuận lợi cho việc cưới hỏi, thẩm mỹ, chữa bệnh. Tuy nhiên bạn nên xem xét việc tránh xuất hàng hay mở kho trong ngày này.

Ngày 7/3 thích hợp cho cưới hỏi
Ngày 7/3 thích hợp cho cưới hỏi

2.1.4 Ngày 12/03 dương lịch – ngày 19/2 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo Tí (23:00-0:59) , Sửu (1:00-2:59) , Thìn (7:00-8:59) , Tỵ (9:00-10:59) , Mùi (13:00-14:59) , Tuất (19:00-20:59).  Một vài việc nên làm trong ngày này đó là làm nhà cửa, giá thú, trị bệnh. Các việc nên tránh là nhậm chức, tránh kiện tụng.

2.1.5 Ngày 17/03 dương lịch – ngày 24/2 âm lịch

Lịch tháng 3/2020 với ngày đẹp tiếp theo là ngày 17/3. Ngày đẹp rơi vào thứ 3 nhầm ngày 24/2 âm lịch. Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59) ; Mão (5:00-6:59) ; Tỵ (9:00-10:59) ; Thân (15:00-16:59) ; Tuất (19:00-20:59) ; Hợi (21:00-22:59). Trong ngày này bạn nên hạn chế các việc ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh. Các việc thuận lợi nên làm đó là ký kết, họp mặt, giao dịch, động thổ…

2.1.6 Ngày 19/03 dương lịch – ngày 26/2 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h) Dần (3h-5h) Mão (5h-7h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h). Việc nên làm:
Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài. Việc không nên làm: Mở kho, xuất hàng.

Lịch tháng 3/2020 ngày tốt 19/3
Lịch tháng 3/2020 ngày tốt 19/3

2.1.7 Lịch tháng 3/2020 ngày 26/03 – ngày 3/3 âm lịch

Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h) Thìn (7h-9h) Tỵ (9h-11h) Thân (15h-17h) Dậu (17h-19h) Hợi (21h-23h). Ngày tốt tháng 3 với những việc nên làm là Cúng tế, họp mặt, xuất hành, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ. Trong ngày này bạn nên hạn chế làm một số đó là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

2.1.8 Ngày 27/03 dương lịch – ngày 4/3 âm lịch

Ngày tốt tháng 3/2020 tiếp theo là ngày 27/3 nhằm ngày 4/3 âm lịch. Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Trong ngày này có khá nhiều việc bạn nên làm đó là Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng. Việc không nên làm đó là Xuất hành, nhậm chức, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, sửa kho, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất.

Ngày tốt trong tháng 3 - Ngày 27/3
Ngày tốt trong tháng 3 – Ngày 27/3

2.1.9 Lịch tháng 3/2020 ngày 31/03 – ngày 8/3 âm lịch

Ngày tốt cuối cùng trong lịch tháng 3/2020 cũng là ngày cuối cùng trong tháng 31/3. Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h) Dần (3h-5h) Mão (5h-7h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h). Việc nên làm Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giao dịch, ký kết, nạp tài. Việc không nên làm Mở kho, xuất hàng.

Lịch tháng 3/2020 ngày tốt 31/3
Lịch tháng 3/2020 ngày tốt 31/3

2.2 Ngày xấu tháng 3/2020

Với những việc quan trọng trong tháng 3 như khai trương, cưới hỏi bạn cần tránh những ngày xấu. Giống như ông bà ta có câu “có kiêng có lành”, việc gì cũng nên cẩn thận.

Lịch tháng 3/2020 bạn nên biết những ngày xấu trong tháng
Lịch tháng 3/2020 bạn nên biết những ngày xấu trong tháng

2.2.1 Ngày 3/3 tốt hay xấu?

Ngày 3/3 dương lịch nhằm ngày 10/2 âm lịch được xem là một ngày xấu trong tháng. Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Trong ngày này bạn nên hạn chế một số việc như khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thổ.

Ngày 3/3/2020 không phải là một ngày tốt trong tháng
Ngày 3/3/2020 không phải là một ngày tốt trong tháng

2.2.2 Ngày 6/3 dương lịch – ngày 13/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h). Chuyện nên làm làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh. Hạn chế các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.

2.2.3 Lịch tháng 3/2020 ngày 9/3 – ngày 16/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) .Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Nếu bạn đang có kế hoạch làm những việc như xuất vốn, thưa kiện hay nhậm chức trong ngày này thì nên hoãn lại vì đây là một ngày xấu trong tháng 3. Dù vậy ngày này lại phù hợp cho xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

2.2.4 Ngày 11/3 dương lịch – ngày 18/2 âm lịch

Ngày 11/3 nhằm ngày 18/2 âm lịch cũng là ngày xấu. Rất nhiều việc nên kiêng cử trong ngày như Động thổ – Đổ trần, lợp mái nhà – Xây dựng, sửa chữa nhà – Cưới hỏi – Xuất hành đi xa – An táng, mai táng – Tế lễ, chữa bệnh – Kiện tụng, tranh chấp – Nhập trạch, chuyển về nhà mới. Giờ hoàng đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h).

Có rất nhiều việc cần kiêng kị trong ngày 11/3
Có rất nhiều việc cần kiêng kị trong ngày 11/3

2.2.5 Lịch tháng 3/2020 ngày 15/3 – ngày 22/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Với những việc liên quan đến xây dựng như động thổ, sửa chữa nhà… tuyệt đối nên tránh trong ngày này. Bên cạnh đó việc cưới hỏi cũng không mấy thuận lợi khi tổ chức vào ngày 15/3.

2.2.6 Ngày 18/3 dương lịch – ngày 25/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Tỵ (09h-11h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h). Việc kiêng kị trong ngày này đó là xuất hành đi xa. Bạn nên hạn chế du lịch hay những chuyến đi xa trong ngày 18/3. Một vài việc thuận lợi trong ngày này như Động thổ – Đổ trần, lợp mái nhà – Xây dựng, sửa chữa nhà – Cưới hỏi – Khai trương.

Hạn chế đi xa trong ngày 18/3
Hạn chế đi xa trong ngày 18/3

2.2.7 Ngày 21/3 dương lịch – ngày 28/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Sửu (01h-03h) Thìn (07h-09h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Ngày 21/ 3 nhằm ngày 28/2 âm lịch. Có khá nhiều việc kiêng kị trong ngày này như Động thổ – Cưới hỏi – Khai trương, cầu tài lộc, mở cửa hàng, cửa hiệu – Xuất hành đi xa – An táng, mai táng – Tế lễ, chữa bệnh – Nhập trạch, chuyển về nhà mới.

2.2.8 Ngày 23/3 dương lịch – ngày 30/2 âm lịch

Giờ hoàng đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h). Việc nên làm trong ngày này là khai trương. Việc kiêng kị Động thổ, xây dựng nhà cửa, du lịch, đi xa, cưới hỏi…

2.2.9 Lịch tháng 3/2020 Ngày 25/3 dương lịch

Giờ hoàng đạo Tý (23h-01h) Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h). Ngày này bạn cũng nên kiêng kị các việc liên quan đến xây dựng, động thổ, lợp nhà…

2.2.10 Lịch tháng 3/2020 ngày 29/3 – ngày 6/3 âm lịch

Giờ hoàng đạo Dần (03h-05h) Mão (05h-07h) Tỵ (09h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h).

3. Lịch tháng 3/2020 có Những ngày quan trọng nào?

3.1 Lịch tháng 3/2020 – Quốc tế phụ nữ 8/3

Tháng 3 không có nhiều những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên trong tháng lại có một ngày rất ý nghĩa đó là ngày quốc tế Phụ Nữ 8/3. Đây là ngày mà cả thế giới vinh danh phái đẹp. Có một điều đặc biệt là ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức đầu tiên không phải ngày 8/3 mà là ngày 28/2/1909. Sau đó đến năm 1977, Liên Hiệp Quốc mới chọn ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ. Trong ngày này phụ nữ trên khắp thế giới sẽ được vinh danh. Người ta dành những lời chúc 8/3, quà tặng 8/3 cho mẹ, cho vợ và người phụ nữ xung quanh mình.

Năm 2020, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sẽ rơi vào chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng 3.

Lịch tháng 3/2020 có ngày 8/3 - quốc tế Phụ nữ
Lịch tháng 3/2020 có ngày 8/3 – quốc tế Phụ nữ

3.2 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong tháng 3 còn có một sự kiện lịch sử Việt Nam quan trọng đó là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngày 26/3/1931, Đoàn TNCS Đông Dương ra đời, sau đó đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngày 26/3/2020 sẽ là kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Việc nắm rõ lịch từng tháng là rất cần thiết cho việc sắp xếp lịch trình. Hi vọng với những thông tin lịch tháng 3/2020 và những ngày tốt xấu trên bạn sẽ có một tháng 3 thật trọn vẹn với nhiều niềm vui.